Reklama:

Zapraszamy:

Wanda


Wielkie są dzieła bogiń!
_Wbiegają_ Stanisław. Wyrwidąb _i tłum _Wojowników.
STANISŁAW.
Królowa już zbrojna?
WYRWIDĄB.
Spiż nas wolał... Co widzę? Gody z mieczem?
WANDA
_uderzając włócznią o ziemię._
Wojna!
_Wchodzi _NIEBOSZ.
NIEBOSZ.
Wojna? Więc przeczuwałaś wieść jaką ci niosę?
Na wszystkie moje prośby milczała Dziewanna.
Błogosławię twój oręż! Idź przez ranną rosę,
Przeczysta jak rosa ranna.
WANDA
_do Niebosza._
Stawcie ołtarz nad Wisłą, lejcie miodu zdroje,
Wymódlcie nam pomoc bogów.
_Do Tomily._
Tomiło, ty idź jeszcze do obozu wrogów,
Powtórzysz tam słowa moje.
_Odprowadza na bok _Tomiłę, _i przez chwilę pułgłosem z nią roz-_
_mawia.
_ — Tomiła _wychodzi._
WŁASTA.
Czy już dać hasło do bitwy?
WANDA.
Do bitwy?
Bitwy i burzy... Nie, żadne modlitwy
Nie wyrwą kolca kiedy wrośnie w serce.
Wyrwie go tylko ząb stali,
Grom tylko wypali!
O wspaniale, bieguna dosiąść bohaterce!
Na chmurnym biegunie,
W błyskawic łunie,
W syku pożarów,
W szumie.
sztandarów,
W puklerzów szczęku,
W orkanów jęku,
Nad przepaścią zawrotową,
Ze zwycięztwem pod stopą, z orłami nad głową,
Pędzić póki świat nie runie,
W świat
nieskończonej bitwy, pędzić na piorunie!
WŁASTA.
Rozwijajcie chorągwie!
_Rycerki i Wojownicy rozwijają sztandary_
CHÓR
Wiedź nas wodzu biały,
W bitwę, na Niemców, do chwały!
WANDA
_do rycerek._
Dziewy, za mną!
_Do Wojowników.
_
Mężowie w grodzie pozostaną.
GŁOSY MIĘDZY WOJOWNIKAMI.
Zostać nam każesz ? Nigdy!
STANISŁAW.
Czem-że-śmy królowo,
Na gniew twój zasłużyli?
WYRWIDĄB.
Po co tą wymową
Rozpalałaś nam piersi? Wando, nigdy jeszcze
Dłoń moja się nie czuła tak niepokonaną!
GŁOSY MIĘDZY WOJOWNIKAMI.
Pójdziem! My zawsze pierwsi!
Zwróć słowo złowieszcze!
WANDA.
Dopóki was nie wezwę, czekajcie rycerze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>