Reklama:

Zapraszamy:

Wanda


Nazwa Xieni sama wypływa z xiężnicy czyli xięźny, bo jak równoznacznemi były niegdyś nazwy "xiędza" i "xięcia", tak z nazwą "xiężny" lub "xiężniey" zchodziła się "xieni.
" Tylko, xiąże i Xiężna oznaczały władzę czysto ludzką, podczas gdy do xiędza i xieni przywiązywano jeszcze znaczenie władzy wyższej, duchowej, — co z wiekami, po lepszem
wycieniowaniu języka, wyraźnie się zarysowało i na dwa osobne pojęcia rozpadło.
Str. 15. wiersz 17. Scena II.
WANDA.
To też miejsce to lubię jak rodzinne progi, Zwę je moim "Kralioivem.
u
Jest przy dolinie Kościeliskiej ustronie głęboko ukryte poza szczeliną skalną, które lud miejscowy nazywa "Krakowem" (albo "do Krakowa"), i które przedstawia niejakie
podobieństwo do placu fantastycznie obudowanego.
Str. 25. w. 6. Scena IV.
WANDA.
Słuchajcie: ślubowałam przed chwilą Dziewannie.
O tym ślubie Wandy wspominają nasi kronikarze.
Długosz pierwszy, opisując poselstwo od Rytygiera, powiada:
"Posłał swatów, mających się dopraszać uroczyście Wandy w małżeństwo, pod zagrożeniem wojny.
A że od Wandy, która w panieństwie pozostać ślubowała... powrócili bez niczego, Rytogar... wkracza do Polski...
"
Dzieje Polskie Jana Długosza, przekład Gustawa Bornemana, Zeszyt III str. 143, w Lesznie 1840 r.
AKT I.
Str. 32. Scena I.
_Plac wiecowy_—_pod dębem siedzi Wanda _—_po obu stronach Dziewice Rycerki._
i dalej str. 56. Scena VI.
_Przy Wandzie idą, Tomiła trzymająca tablice prawa i Własta trzymająca miecz sprawiedliwości.
_
Do zewnętrznego uobrazowania tych scen, posłużyła mi
starożytna _Pieśń o Libussie, _na której dworze kobiety piasto-
wały najwyższe godności.
Jej siostrzyca w Lubuszyneni dworcu,
Sprasza xiężnę wnętrza Wyszegradu,
Na przedprożu aby sąd zagaić.
Gdy się zeszli lesi, władykowie,
W Wyszegradzie gnieździe Lubuszynem,
Wedle swego postawali rodu.
Wystąpiła cała w bieli Xiężna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>